Những khó khăn mà các phòng xét nghiệm đang gặp phải

Quản lý bằng file excel

Hiện tại nhiều đơn vị vẫn đang quản lý dữ liệu bằng file excel, chỉ lưu dữ liệu 1 lần nên không tối ưu, bỏ qua các lỗi cần khắc phục.

Thiếu thống kê, báo cáo

Thường quản lý theo thời gian ngắn (1 tháng) nên thiếu các thống kê, báo cáo và đánh giá.

Khó nâng cấp

Xuất biểu đồ thô, không kết nối với dữ liệu trung tâm xét nghiệm và liên thống phần mềm quản lý chất lượng.

Chúng tôi có giải pháp khắc phục những khó khăn đó

IQC - ARA

phần mềm quản lý và phân tích dữ liệu nội kiểm

Phần mềm IQC-ARA giúp khoa Xét nghiệm quản lý nội kiểm khoa học và hiệu quả, đáp ứng thông tư 01/2013 về quản lý chất lượng nội kiểm, tiêu chí C8.1, C8.2 và Bộ tiêu chí theo QĐ 2429 của BYT, ISO 15189 về đảm bảo chất lượng xét nghiệm: Biểu đồ Levey Jennings, Quy tắc Westgard, Mean, SD, CV%.

Quản lý dữ liệu QC

Quản lý kết quả chạy nội kiểm và vẽ biểu đồ Levey-Jenning tự động, được tính toán Mean, SD, %CV...

Phân tích dữ liệu

Luật Westgard được áp dụng đầy đủ và có thể lựa chọn một hoặc nhiều các quy luật để áp dụng cho từng xét nghiệm.

Quản lý lô QC

Quản lý các lô QC, các Level và hạn sử dụng dễ dàng, có cảnh báo khi hết hạn. Phê duyệt lô QC trước khi sử dụng

Quản lý người dùng

Dễ dàng quản lý được người chạy QC, người khắc phục sự cố, người giám sát và người đánh giá.

Phân tích và báo cáo

Phân tích sẵn dữ liệu, biểu đồ Levey - Jennings, luật Westgard, tổng sai số, Six Sigma, xác định tần xuất QC.

Hỗ trợ phát triển

Sẵn sàng kết nối với các phần mềm LIS, Kho, Ngoại kiểm và Quản lý chất lượng 2429 hoặc ISO 15189.

Sử dụng dễ dàng, thao tác đơn giản

Hướng dẫn
Là phần mềm tự động lấy dữ liệu từ máy xét nghiệm, các kết quả QC được phân tích và đánh giá tự động. Người sử dụng tùy chọn thay đổi các dạng biểu đồ đã được vẽ, phân tích và áp dụng các luật theo tiêu chí của phòng xét nghiệm.
About Aratech

Chúng tôi là

Đơn vị tiên phong phát triển phần mềm ứng dụng cho các phòng xét nghệm

ARATECH là đơn vị tiên phong phát triển ứng dụng quản lý QC bằng đám mây. Tất cả dữ liệu được lưu trữ trên không gian mạng. Đơn vị sử dụng không cần dùng Server, hạ tầng kèm theo do vậy giảm được đáng kể chi phí cho Phòng xét nghiệm.

Một số câu hỏi

Sử dụng phần mềm IQC-ARA như thế nào?

Để hiểu rõ chi tiết cách sử dụng phần mềm hãy nhấn vào link sau:

Tại sao nên kết nối cùng phần mềm LIS?

Khi có kết quả nội kiểm từ máy xét nghiệm chuyển sang phần mềm IQC-ARA để vẽ biểu đồ, phân tích, đánh giá theo luật Westgard, nếu vi phạm các quy tắc của luật thì sẽ gửi yêu cầu sang phần mềm LIS để cảnh báo, tạm dừng không chạy xét nghiệm đã phạm luật và chờ hành động khắc phục.

IQC-ARA nên kết nối với những phần mềm nào?

Kết nối với phần mềm quản lý Kho để lấy dữ liệu Lô QC. Kết nối với phần mềm Ngoại kiểm để theo dõi các hành động khắc phục khi kết quả ngoại kiểm không phù hợp. Kết nối với phần mềm Quản lý chất lượng để báo cáo, đánh giá, cải tiến liên tục và thẩm định phòng xét nghiệm
Xem thêm

Tự động hóa phòng xét nghiệm

Miễn phí dùng thử

Phần mềm LIS Phần mềm QL Kho Phần mềm QLCL XN